Referenser

Skara gamla vattentorn

Skara gamla vattentorn

Ut- och invändiga renoveringar, 2019

Sankta Maria kyrka

Sankta Maria kyrka

Tak- och fasadrenovering, 2019

Allhelgonakyrkan i Råå

Allhelgonakyrkan i Råå

Tak- och fasadrenovering, 2017

Landskrona teater

Landskrona teater

Tak- och fasadrenovering, 2017

Vinbergs kyrka NY

Vinbergs kyrka NY

Renovering skiffertak, 2017

Stigbergshuset

Stigbergshuset

Tak- och fasad och fönsterbyte, Utfört 2016-2018

Sperlingsholms kyrka

Sperlingsholms kyrka

Utvändig- och invändig renovering. 2018

Nyhemsskolan

Nyhemsskolan

Tak- och fasadrenovering, 2018

Landala Vattentorn

Landala Vattentorn

Fasadrenovering, 2019

Tyska kyrkan i Göteborg

Tyska kyrkan i Göteborg

Fasad- och takrenovering, 2019

S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka

Fasad- och takrenovering, 2018

Oscar Fredriks Kyrka

Oscar Fredriks Kyrka

Skifferarbete, byte takskiffer, 2019

Nordhemsskolan

Nordhemsskolan

Fasad, tak- och fönsterrenovering, 2017

Ljungskile Kyrka

Ljungskile Kyrka

Omläggning skiffertak, renovering av fasad och målning, 2019

Grinneröd kyrka

Grinneröd kyrka

Renovering Fasadputs, målning och förgyllningsarbeten, 2019

Föreningsgatan Göteborg

Föreningsgatan Göteborg

Esperantoplatsen

Esperantoplatsen

Fasad och takrenovering, 2018

Arsenalsgatan Göteborg

Arsenalsgatan Göteborg

Fasad- och hussvampssanering, Utförd 2019

Östra Karaby Kyrka

Östra Karaby Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Örtofta Kyrka

Örtofta Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Öja Kyrka

Öja Kyrka

Renovering av skiffertak, nyläggning av koppartak på torn. Timmerarbeten, samt renovering av tegelfasad.

Ås Kyrka

Ås Kyrka

Omläggning av skiffertak, renovering av torntak samt fasadrenovering.

Väsby Kyrka

Väsby Kyrka

Omläggning av koppar- och skiffertak. Renovering av fasad och tonspira. (2008 & 2013)

Vinbergs Kyrka

Vinbergs Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Viktoriagatna Tyska Stiftelsen

Viktoriagatna Tyska Stiftelsen

Fasadrenovering och byte av tak.

Viktoriagatan BRF

Viktoriagatan BRF

Fasadrenovering

Varbergs Fästning

Varbergs Fästning

Byte av faltak.

Tönnersa Ridhus

Tönnersa Ridhus

Nybyggnad av ridhus.

Trollenäs Kyrka

Trollenäs Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Torgården Båstad

Torgården Båstad

Omläggning av skiffertak, fönsterbyte samt fasadrenovering

Tjolöholm Slottskyrka

Tjolöholm Slottskyrka

Omläggning av skiffertak.

Tjolöholms Slott

Tjolöholms Slott

Omläggning av skiffertak på annexet.

Tillbyggnad Vikens Kyrka

Tillbyggnad Vikens Kyrka

Tillbyggnad till Vikens Kyrka

Söderåsens Skjutbiograf

Söderåsens Skjutbiograf

Nybyggnad av skjutbiograf

Stora Hammar Kyrka

Stora Hammar Kyrka

Omläggning av skiffertak på öppen läkt. Återanvändning av befintlig penhrynskiffer.

Sockel Erik Dahlbergsgatan 4

Sockel Erik Dahlbergsgatan 4

Omfogning, delvis ommålning av sockel.

Skallsjö Kyrka

Skallsjö Kyrka

Total ombyggnad av kyrktorn.

Rävinge Kyrka

Rävinge Kyrka

Byte av panel på torn, fönsterrenovering, förgyllning av tornprydnad.

Remmfabriken Göteborg

Remmfabriken Göteborg

Omfogning av fasad, fönsterrenovering samt fasadrenovering av garage och lada.

Nöbbelövs Kyrka

Nöbbelövs Kyrka

Renovering av tornets timmerstomme, omtäckning av plåttak sam fasadrenovering

Nykyrka

Nykyrka

Omläggning av skiffertak, förgyllning av kulor och kors.

Nordhemskrönet Balkonger

Nordhemskrönet Balkonger

Nytillverkning av platsgjutna balkonger samt fasadrenovering

Mostorp Slott

Mostorp Slott

Omläggning av samtliga skiffertak, 2001.

Mollinsgatan 11

Mollinsgatan 11

Fasadrenovering

Linhultska Stiftelsen

Linhultska Stiftelsen

Fasad och takrenovering.

Landskrona Rådhus

Landskrona Rådhus

Byte av samtliga tak, omfogning av fasad och nygutning av pelare och kapitäl.

Kylhuset Göteborg

Kylhuset Göteborg

Fasadrenovering, ny lastkaj med nytt skärmtak samt fasadputs.

Kurs och Tidningsbiblioteket

Kurs och Tidningsbiblioteket

Renovering av tegelfasad, konservering av natursten och renovering av balkong.

Kungsbacka Kapell

Kungsbacka Kapell

Omläggning av skiffertak, montering av handikappsramp.

Krogsreda Kyrka

Krogsreda Kyrka

Fasadrenovering, omläggning av plåttak.

Hunnerstad Kyrka

Hunnerstad Kyrka

Fasadrenovering och ny fjälltäckning på koret.

HDK Göteborg

HDK Göteborg

Omfogning av tegelfasad, renovering av balkar ovanför fönster samt fönstermålning

Haga Kyrkogata

Haga Kyrkogata

Renovering och putsning av fasad, målning av fönster.

Getinge Kyrka

Getinge Kyrka

Getinge Kyrka. Ut- och invändig renovering. Utförd 2006-2007.

Farhults Kyrka

Farhults Kyrka

Omputsning, byte av tegeltak. Delvis ommurning av fasad.

Falkenberg Kyrka

Falkenberg Kyrka

Renovering av fasader och tak, 2004.

Eslövs Kyrka

Eslövs Kyrka

Nytt skiffertak

Bosarp Kyrka

Bosarp Kyrka

Omläggning av tegeltak, nytt torntak och fasadrenovering.

Borlunda Kyrka

Borlunda Kyrka

Skifferarbete

Askome Kyrka

Askome Kyrka

Askome Kyrka. Fasadrenovering, fönsterenovering, takarbeten.

Annedalsseminariet Göteborg

Annedalsseminariet Göteborg

Takrenovering, målning av fönster och fasad.

Alfshögs Kyrka

Alfshögs Kyrka

Nytt koppartak, omfogning av fasad.

Åk till toppen